Get Adobe Flash player

polskienglishdeutsch

strona główna     aktualności

aktualności

Wrzesień 2013
Współpraca z Rejonową Izbą Przemysłowo - Handlową w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe PROINSTAL Sp. z o. o. rozpoczęło współpracę z Rejonową Izbą Przemysłowo - Handlową w Gliwicach polegającą na zawiązaniu Ponadregionalnego Porozumienia Kooperacyjnego  - Klastra pn:

"Utworzenie centrum pomiarowo - rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007‑2013, Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.1. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Celem działalności  Klastra jest zainicjowanie i wspólna realizacja projektów zmierzających do opracowania a następnie wprowadzenia na rynek nowych produktów, rozwiązań i technologii w obszarze szeroko rozumianego rynku wody, gazu, ciepła, energii elektrycznej, OZE, teleinformatyki..

 

Kwiecień 2013
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego:

 

„Wzrost konkurencyjności

Przedsiębiorstwa Projektowo  Wdrożeniowego PROINSTAL Sp. z o. o. 

poprzez zakup nowej linii technologicznej do produkcji kanałów wentylacyjnych”

 

realizowanego w ramach:

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

 

informujemy, że Zamawiający:          PPW PROINSTAL. Sp. z o. o.

ul. Szczęście Ludwika 1

41-807 Zabrze

 

w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty firmy:

 

 

TECHINWEST Sp. z o.o.

ul. Gryfa Pomorskiego 1A

Kieleńska Huta                               

84-208 Kielno

tel.       +48 58 624 98 97

+48 58 624 99 87         

fax.     +48 58 620 07 98

www.techinwest.pl

Styczeń 2013
Przystąpienie do projektu zakupu nowej linii technologicznej!

Miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowego PROINSTAL Sp. z o. o. przystąpiło do projektu zakupu nowej linii technologicznej do produkcji kanałów wentylacyjnych, realizowanego w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego z funduszy Unii Europejskiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Nazwa projektu:

 „Wzrost konkurencyjności

Przedsiębiorstwa Projektowo  Wdrożeniowego PROINSTAL Sp. z o. o. 

poprzez zakup nowej linii technologicznej do produkcji kanałów wentylacyjnych”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 1 500 000 zł, wysokość dofinansowania 750 000 zł

 

informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego PROINSTAL Sp. z o. o. poprzez zakup nowej linii technologicznej do produkcji kanałów wentylacyjnych”