Get Adobe Flash player

polskienglishdeutsch

strona główna     aktualności

aktualności

Grudzień 2011
VIII Edycja „BCC Dzieciom”

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe "PROINSTAL" Sp. z o.o. przyłączyło się do kolejnej VIII już edycji "BCC DZIECIOM" zorganizowanej przez Lożę Katowicką Business Centre Club. Głównym celem akcji charytatywnej BCC jest promocja działalności obywatelskiej firm, ich właścicieli, menedżerów; zachęcanie wszystkich śląskich przedsiębiorców do zaangażowania w pomoc społeczną oraz pokazanie, czym w praktyce jest odpowiedzialność i solidarność społeczna.

VIII edycja "BCC Dzieciom" miała swój finał 9 grudnia br. w hali Expo Silesia w Sosnowcu. W spotkaniu dzieci ze Świętym Mikołajem wzięło udział 1560 dzieci z domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa śląskiego. Paczki świąteczne przygotowane przez „PROINSTAL” trafiły do wychowanków Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15.

Grudzień 2011
Przedsiębiorstwo Fair Play 2011

2 grudnia br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play 2011” podczas której Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „PROINSTAL” miało zaszczyt odebrać nagrodę. Galę uświetniły wyjątkowe gwiazdy, można było podziwiać artystów z Teatru Muzycznego ROMA, którzy przypomnieli najpiękniejsze i najbardziej znane utwory z musicalowego repertuaru tj. „Grease”, „Moulin Rouge”, „Dream Girls” czy „Mamma mia” a także „Upiór w operze”.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" działający od 1998 r. ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe wykazując uczciwość i wierność zasadom "fair play" w biznesie.

Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą proces weryfikacji, uzyskają tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" , a 15 najlepszych firm Kapituła Programu nagradza Statuetką "Przedsiębiorstwo Fair Play".

"Przedsiębiorstwa Fair Play" to firmy, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi. Dla "Przedsiębiorstw Fair Play" społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne, niż przyjęte granice.

Wrzesień 2011
Mam Marzenie

W dniu 4 września 2011 r. Fundacja Mam Marzenie z pomocą wielu wspaniałych ludzi zorganizowała wyjątkowy mecz piłkarski, dzięki któremu spełniły się marzenia kilku podopiecznych Fundacji. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „PROINSTAL” Sp. z o.o. otrzymało od Fundacji podziękowania za okazaną pomoc.

Wrzesień 2011
Honorowa Złota Odznaka

We wrześniu 2011 r. Prezes Zarządu mgr inż. Adam Kołodziejski otrzymał „Honorową Złotą Odznakę za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego”. 

Wręczenie Odznaki nastąpiło na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach 3 września 2011 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Gala zgromadziła przedstawicieli najwyższych władz państwowych, korpusu dyplomatycznego, senatorów i posłów, przedstawicieli władz terytorialnych, gości z zagranicy i licznie przybyłych przedsiębiorców. Wzorem minionych lat, podczas części oficjalnej uroczystości, wraz z nagrodami „Marka - Śląskie" wręczone zostały również odznaczenia regionalne, honorujące wyróżniających się działaczy gospodarczych oraz Medale Izby, które stanowią podziękowanie dla przedsiębiorstw za ich szczególne osiągnięcia w rozwoju regionu, ochronie środowiska i wprowadzaniu nowych rozwiązań i technologii.

Sierpień 2011
XVI Gala BCC

W sierpniu 2011 r. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe "PROINSTAL" Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu mgr inż. Adam Kołodziejski otrzymali "Diament" do Statuetki "Cezara Śląskiego Biznesu" przyznany przez Business Centre Club.

XVI Śląska Gala BCC, na której wręczono "Cezary Śląskiego Biznesu" oraz "Diamenty" do Statuetek, miała miejsce na Zameczku Myśliwskim w Promnicach, 28 sierpnia 2011 r. Gośćmi Gali byli wybitni przedsiębiorcy z regionu Śląska, artyści, dziennikarze, politycy oraz przedstawiciele wielu organizacji gospodarczych.
Firmy, które wcześniej otrzymały "Cezara Śląskiego Biznesu" i utrzymały bądź wzmocniły swoją pozycję na rynku zostały uhonorowane "Diamentem".

Specjalnym wyróżnieniem uhonorowano Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii, w uznaniu za 20 lat pracy na rzecz rozwoju polskiej nauki i medycyny. Powiększono również grono Członków Honorowych o prof. Marię Formińską-Kapuścik oraz prof. Jerzego Widuchowskiego. Gwiazdą Gali była Mili Morena.

Sierpień 2011
Informator dobrych praktyk

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „PROINSTAL” Sp. z o.o. wzięło udział w projekcie pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – kampania informacyjna z wykorzystaniem przykładów dobrych praktyk” przygotowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. 

Zadaniem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy oraz promowanie rozwiązań dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Informator jest prezentacją firm, które w swojej działalności biznesowej stosują politykę równych szans – kierują się zasadą równości płci w środowisku zawodowym. Do udziału w projekcie zaproszone zostały przedsiębiorstwa z województwa śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją firmy „PROINSTAL” Sp. z o.o.

Sierpień 2011
Podziękowanie

W sierpniu 2011 r. PPW „PROINSTAL” Sp. z o.o. otrzymało podziękowanie za pomoc finansową przekazaną na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15. Pieniążki zostaną przeznaczone na potrzeby wychowanków.

Maj 2011
VII Wielka Majówka

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „PROINSTAL” Sp. z o.o. za okazaną pomoc przy organizacji festynu p.n. VII Wielka Majówka otrzymało podziękowanie od Rady Dzielnicy Mikulczyce. 

Majówka w Mikulczycach odbyła się 28.05.2011 r., w programie były m.in. występy uczniów SP 24, 26 i ZS 10, pokazy grup tanecznych oraz liczne konkursy z nagrodami.

Luty 2011
Rekomendacja Business Centre Club

W lutym 2011 r. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe "PROINSTAL" Sp. z o.o. ponownie otrzymało Rekomendację Business Centre Club. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe "PROINSTAL" Sp. z o.o. jest członkiem Business Centre Club organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 r., do której zostało zaproszone, jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.

Styczeń 2011
Członek Loży Srebrnej

15 stycznia 2011 r. minęły cztery lata od momentu przyjęcia Prezesa mgr inż. Adama Kołodziejskiego oraz Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego "PROINSTAL" Sp. z o.o. do Klubu Business Centre Club (BCC). Z tej okazji, zgodnie z decyzją Zarządu i Rady Organizatorów BCC otrzymaliśmy tytuł "Członka Loży Srebrnej".

Styczeń 2011
"Zdążyć z pomocą"

W styczniu 2011 r. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe "PROINSTAL" Sp. z o.o. otrzymało podziękowania za pomoc finansową przekazaną Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".


„Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego PROINSTAL Sp. z o. o. poprzez zakup nowej linii technologicznej do produkcji kanałów wentylacyjnych”