Get Adobe Flash player

polskienglishdeutsch

strona główna     oferta     audyt energetyczny

oferta

audyt energetyczny

Punktem wyjścia wszelkich działań związanych z modernizacją gospodarki cieplnej jest audyt energetyczny. Stanowi on swoisty business plan przedsięwzięć energooszczędnych. Audyt energetyczny jednoznacznie odpowiada na pytania: na co opłaca się wydać pieniądze, jakie są przewidywane nakłady inwestycyjne i jaki jest ich czas zwrotu, a także wskazać możliwe najbardziej opłacalne ekonomicznie źródła finansowania inwestycji. Doświadczeni i doskonale wykwalifikowani specjaliści z firmy IP PROINSTAL Sp. z o.o. są w stanie oszacować potrzeby grzewcze i energetyczne dla każdego rodzaju budynku i technologii. Znajomość najnowszych dostępnych na rynku technologii energooszczędnych pozwala nam przedstawić najlepsze, możliwe do zastosowania w konkretnym przypadku rozwiązania.

Analiza stanu aktualnego
– analiza sprawności systemu ogrzewania, zużycia ciepła w standardowym okresie grzewczym, bilansu strat i zysków ciepła oraz ocena stanu technicznego i eksploatacji obiektu a także stosowana w przedsiębiorstwie technologia.
Weryfikacja przyjętych parametrów
Przegląd możliwych usprawnień
Obliczenie oszczędności z przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Analiza ekonomiczna
(określenie opłacalności)
Określenie zalecanego zakresu modernizacji
Harmonogram działań